Monday, September 25, 2023

Tag: विशेष

गुरुपौर्णिमा विशेष:  महत्व आणि माहिती; वाचा सविस्तर-

गुरुपौर्णिमा विशेष: महत्व आणि माहिती; वाचा सविस्तर-

गुरुपौर्णिमा विशेष: महत्व आणि माहिती आषाढ शुद्ध पौर्णिमेला म्हणजे या तिथीला आपण गुरुपौर्णिमा म्हणून गौरवितो.आषाढ शुद्ध पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा ...